Kurs Dili

Kurs bilimsel dili Türkçe olacaktır.

Kredilendirme

Toplantılar Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilecektir.

İzinler

Kurs katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları isteyen katılımcılara gönderilecektir.

Katılım Sertifikası

Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 22 Mayıs 2022 tarihinde toplantı bitiminde online kongre merkezi üzerinden indirilebilir formatta verilecektir.

Kongre Danışma Masası Çalışma Saatleri

22 Mayıs 2022 tarihinde online kongre merkezi canlı yardım desteği bulunacaktır.