BİLİMSEL PROGRAM

24 MAYIS 2019, CUMA

08.30-09.00 KAYIT ve AÇILIŞ Levent Ertuğrul İNAN, Hadiye ŞİRİN
  1. OTURUM- BAŞ ve YÜZ AĞRILARI  
  Oturum Başkanları: Levent Ertuğrul İNAN, Hayrunnisa BOLAY
09.00-09.30 Başağrısı mekanizmaları ve bilinmeyenler Hayrunnisa BOLAY
09.30-09.50 Baş ağrılarında sinir blokajları Damla YÜRÜK
09.50-10.10 İlaç aşırı kullanım baş ağrısında SULT enzimlerinin rolü Doğa VURALLI
10.10-10.30 Baş ağrısı tedavisinde nöromodülasyon Harika ERTEM
10.30-10.50 Trigeminal nevralji Ayşen EREN 
10.50-11.00 KAHVE ARASI
  2. OTURUM- GÖVDE AĞRILARI  
  Oturum Başkanları: Hadiye ŞİRİN, Güngör Enver ÖZGENCİL
11.00-11.30 Kanser ağrı tedavisi ve palyatif bakım Meltem UYAR
11.30-11.50 Torakotomi sonrası kronik ağrı Suna AŞKIN
11.50- 12.10 Postherpetik nevralji  Hanzade ÜNAL
12.10-12.30 Pelvik ağrılar Şükriye DADALI
12.30-13.30 ÖĞLEN YEMEĞİ
  3. OTURUM- EKSTREMİTE AĞRILARI  
  Oturum Başkanları: Işın ÜNAL ÇEVİK, Ayşegül KETENCİ
13.30- 14.00 Periferik sinir kaynaklı ekstremite ağrıları Murat ZİNNUROĞLU
14.00- 14.20 Kronik bel ve radiküler ağrılarda girişimsel tedaviler İdris KÖKEN
14.20- 14.40 Sakroiliak ağrılar ve USG eşliğinde girişimsel yöntemler Derya GÜNER
14.40-15.00 Ayak ağrılarında USG eşliğinde girişimsel yöntemler Hatice GÜMÜŞ
15.00-15.20 İskemik ağrılar ve spinal kord stimülasyonu Esra ERTİLAV
15.20-15.30 KAHVE ARASI
  4. OTURUM- ÇALIŞTAY Levent Ertuğrul İNAN, Hayrunnisa BOLAY, Hadiye ŞİRİN, Güngör Enver ÖZGENCİL, Işın ÜNAL ÇEVİK, Ayşegül KETENCİ, Meltem UYAR, Murat ZİNNUROĞLU
15.30-17.00 Algoloji Eğitimi ve Sonrasında Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Önerileri Tüm Algoloji Yan Dal Uzman ve Uzmanlık Öğrencileri
  5. OTURUM  
17.00-18.00 SÖZEL SUNUMLAR Levent Ertuğrul İNAN, Hayrunnisa BOLAY, Hadiye ŞİRİN,  Işın ÜNAL ÇEVİK